Timebekreftelse og deltakerbevis

Her kan du søke timebekreftelse og deltakerbekreftelse.

Timebekreftelse er en bekreftelse på antall timer du har gjennomført i norsk og samfunnskunnskap.

En deltakerbekreftelse er en bekreftelse for deg som går på norskkurs i dag.

Timebekreftelse eller deltakerbevis fås ved å sende e-post til:

aud.julnes@molde.kommune.no

Behandlingstid: inntil 2 uker

I perioder med ferie og helligdager må det påberegnes lengre behandlingstid