Priser og vilkår

Denne informasjonen gjelder betalingselever. På denne siden finner du en oversikt på hvem som har rett til gratis opplæring.

Dersom du mener du har rett og/eller plikt til opplæring, må du selv legge frem dokumentasjon på dette (vedtaksbrev fra UDI eller DUF-nummer). Elever som ikke legger frem slik dokumentasjon, er å regne som betalingselever.

The following information is for our students who pay for their tuition. This page will provide you information about different permits and different rights and obligations.

If you believe you have right/duty to lessons, it is your responsibility to bring that to our attention with relevant documentation (decicion from UDI or DUF-number). Students without such documentation is regarded as paying students.

Dagkurs

Molde voksenopplæringssenter tilbyr følgende norskkurs høsten 2023:

A0 – A2: Vi har ulik dagsrytme på ulike kurs. Generelt er det stor pågang og du må påvente noe ventetid før oppstart.

A2 nivå og høyere: onsdag, torsdag og fredag (08.30 – 11.45)

Pris for 15 undervisningstimer per uke er kr NOK 3400,- per måned.

Nettkurs kan passe for personer som har evne til å jobbe selvstendig og som trenger fleksibel tilnærming, men individuell oppfølging. Sjekk moved.no for muligheter.

Kveldskurs

Hvis du er interessert i kveldskurs, ta kontakt med oss per e-post eller bruk elektronisk påmelding, så kontakter vi deg når vi planlegger nytt kurs.