Prøver i norsk og samfunnskunnskap

For å få permanent opphold eller statsborgerskap kan det være krav om å både bestått samfunnskunnskapsprøve og muntlig norskprøve. På udi.no finner du mer informasjon om dette.

Når?

Norskprøvene arrangeres 4 ganger per år. Prøveperiodene er nasjonale. Molde voksenopplæringssenter gjennomfører normalt både norskprøvene og samfunnskunnskapsprøvene i samme periode.

Informasjon om prøvedatoer, påmeldingsfrister og påmelding finner du på www.kompetansenorge.no. Du vil få innkalling på SMS ca 2 uker før prøvegjennomføring.

For å ta prøvene på Voksenopplæringssenteret må du være bosatt i Molde kommune. Prøvene gjennomføres digitalt i våre lokaler i Romsdalsgata 15 i Molde.

Mer informasjon finner du på