Søknad om fritak fra prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve.

Fritaket innvilges kun dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til grunn. Her kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialist.

  • Søknad om fritak sendes sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto.
  • All dokumentasjon må være stemplet med rett kopi for å bli godkjent.

Søknad og dokumentasjon sendes til:

Molde kommune

Molde Voksenopplæringssenter
Romsdalsgata 15
6415 Molde

Behandlingstid: inntil 2 uker

I perioder med ferie og helligdager må det påberegnes lengre behandlingstid.

Søknadsskjema