Samfunnskunnskap

Molde voksenopplæringssenter tilbyr undervisning i samfunnskunnskap. Kurset er for elever som har vedtak om rett/plikt til norskundervisning med samfunnskunnskap.

Opplæringen kan tilbys på følgende språk: engelsk, tigrinja, arabisk

Ta kontakt dersom du mangler 50 timer samfunnskunnskap.

For innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring med samfunnskunnskap, ankomne etter 1.september 2013 er det obligatorisk med samfunnsfagsprøve.