Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring. Personer som får fritak fra plikten mister retten til gratis opplæring.

Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse før 1. januar 2016

Du kan søke om fritak hvis du:

  1. kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
  2. har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.

Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse etter 1. januar 2016

Du kan søke om fritak hvis du:

  1. kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
  2. kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet
  3. har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.
  • Søknad om fritak sendes sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto.
  • All dokumentasjon må være stemplet med rett kopi for å bli godkjent.

Søknad og dokumentasjon sendes til:

Molde kommune

Molde Voksenopplæringssenter
Romsdalsgata 15
6415 Molde

Søknadsskjema