Spesialundervisning for voksne

På grunnskolens område

Opplæringsloven §4a-1 og 4a-2